Tema: Lönsamhet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Oppfølging av inntektene

Årets användartrend 2018: Full kontroll på intäkterna

Ramavtal, abonnemang, löpande avtal, retainer. Fasta intäkter har många namn - och ännu flera fördelar. De smartaste har ett robust system för att följa upp avtalen, inkluderat att prisjustera dem. Styr dina intäkter och få ut mesta möjliga av dina kontrakt!

Full kontroll på avtal = ekonomisk tillväxt!

Entreprenör och grundaren Lasse Sten i House of Control, har utvecklat ett verktyg som alla företag behöver för att få bättre kontroll över sin likviditet.


Från index till netto: öka lönsamheten!

Löpande kontrakt bör prisjusteras årligen. Det är en snabbväg till nettot, som säkerställer att intäkter stiger i takt med omkostnader. Många glömmer att inkludera indexreglering i avtalen, och ännu fler glömmer att faktiskt justera efter de index som finns.


IFRS 16 - rapportering

Följ upp intäkterna bättre - Det är dem du lever av

Får företaget intäkterna från ramavtal, fasta abonnemang och andra löpande avtal? Bättre uppföljning av intäktsströmmarna leder till korrekt fakturering samtidigt som kundrelationen tas tillvara. Vi har samlat fyra tips från våra kunder.


De tre största utmaningarna med ramavtal

I regel är både säljaren och köparen nöjda när de har ingått ett ramavtal. Erfarenheten visar dock att bara en liten del av de befintliga ramavtalen används på avsett sätt. 


CFO-året har fått 3 nya dagar

Budgetprocesser kan liknas vid omfattande efterforskning: En tidskrävande jakt på ett stort antal detaljer. Smarta företag är däremot bara några knapptryck bort från att hantera kommande års förpliktelser och kostnader. Något som sparar in hela arbetsdagar.


Därför går inte outsourcing ur tiden

Tillväxten i B2B-branschen bekräftar att outsourcing är en tidlös klassiker i näringslivets strategiarbete. Kontroll över alla avtal är nyckeln till hur stor vinst verksamheten uppnår – och hur mycket tid och kraft som kan frigöras för kärnverksamheten.

Chat
Book demo