Tema: Kontroll på avtal

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Så hanterar Elkjøp sina 400 hyreskontrakt

Elkjøp Nordic hyr 400 butikslokaler runt om i Norden till en kostnad av en miljard kronor om året. Så här håller koncernen bakom Elgiganten och Elkjøp ordning på alla hyreskontrakt.

Full kontroll på avtal = ekonomisk tillväxt!

Entreprenör och grundaren Lasse Sten i House of Control, har utvecklat ett verktyg som alla företag behöver för att få bättre kontroll över sin likviditet.


Få kontroll innan nya personuppgiftslagen träder i kraft!

Nya personuppgiftslagen träder i kraft i maj 2018. Gör något nu för att undvika höga böter när den nya förordningen blir gällande! Jurister och andra sakkunniga skriver mycket om EU:s nya personuppgiftslag, som träder i kraft i maj 2018. Därför är detta inte en guide till förordningen utan ett bidrag till den praktiska lösningen av en del av de krav som kommer.


Översikt skapar tillit och höjer priset vid försäljning av företag

Vägen till en investerares betalningsvilja är asfalterad med tillit om att investeringen betalar sig. När kostnadsbilden skyms är det svårt för investerare att se att uppköpet kommer att bli en framgång.


Hämta in extra miljoner i slutfresultatet – kom ihåg prisindexet!

För många ramavtal och -kontrakt på 3–5 år eller mer finns det en klausul om årlig justering av priserna i förhållande till prisindex.  

Chat
Book demo