Tema: Kontroll på avtal

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Så lyckas ni bäst med att implementera Complete Control

Customer Success-teamet på House of Control har hjälpt hundratals privata och offentliga verksamheter att få en bra översikt över sina avtal och åtaganden. Här är deras tips på hur kunderna kan lyckas ännu bättre med uppstarten.

Så här använder Elkjøp Nordic, Sparebanken Vest och Brandsdal vår lösning

Läs hur tre stora kunder dra nytta av att använda Complete Control.


8 skäl att inte administrera avtal i ett kalkylprogram

Använder ni ett kalkylprogram till att hålla ordning på företagets viktiga avtal? Alla tycker inte att det är en bra idé. Här är åtta problem vi ofta stöter på när vi talar med nya kunder.


Full överblick över samtliga avtal i fem bolag

Med flexibla och fina väggar skapar Modulvegger AS ordning på Norges kontor. Läs om hur de skapade ordning i koncernens djungel av avtal.


Så får Sparebanken Vest ökad kontroll

Med cirka 500 registrerade avtal upplever Sparebanken Vest att Complete Control bidrar till att bringa ordning.


Så hanterar Elkjøp sina 400 hyreskontrakt

Elkjøp Nordic hyr 400 butikslokaler runt om i Norden till en kostnad av en miljard kronor om året. Så här håller koncernen bakom Elgiganten och Elkjøp ordning på alla hyreskontrakt.


Full kontroll på avtal = ekonomisk tillväxt!

Entreprenör och grundaren Lasse Sten i House of Control, har utvecklat ett verktyg som alla företag behöver för att få bättre kontroll över sin likviditet.


Få kontroll innan nya personuppgiftslagen träder i kraft!

Nya personuppgiftslagen träder i kraft i maj 2018. Gör något nu för att undvika höga böter när den nya förordningen blir gällande! Jurister och andra sakkunniga skriver mycket om EU:s nya personuppgiftslag, som träder i kraft i maj 2018. Därför är detta inte en guide till förordningen utan ett bidrag till den praktiska lösningen av en del av de krav som kommer.


Översikt skapar tillit och höjer priset vid försäljning av företag

Vägen till en investerares betalningsvilja är asfalterad med tillit om att investeringen betalar sig. När kostnadsbilden skyms är det svårt för investerare att se att uppköpet kommer att bli en framgång.


Hämta in extra miljoner i slutfresultatet – kom ihåg prisindexet!

För många ramavtal och -kontrakt på 3–5 år eller mer finns det en klausul om årlig justering av priserna i förhållande till prisindex.  

Chat
Book demo