Tema: IFRS-regler

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

IFRS 16

IFRS 16 - Hyra och att äga likställs i redovisningen

Skal rätten av att hyra en kontorsfastighet vara aktiv i balansen? Skal reduktionen i restvärdet framställas som en avskrivning i resultatet? Sätt från den andra sidan av balansen, skal framtidiga hyresförpliktelser på kontorslokaler - och för den sakens skull leasingförpliktelser på skepp, bilar och flyg föras in som en skuld?


IFRS 16

Omfattande implementering: Ingen tid att förlora med IFRS 16

Med IFRS 16 måste CFO i praktiken ha full kontroll över företagets samtliga hyresavtal. Tiden håller på att löpa ut för de företag som inte påbörjat förberedelserna för IFRS 16 -den nya redovisningsstandarden för hyresavtal. Införandet skapar i de flesta fall betydande företagsmässiga, praktiska och teoretiska utmaningar för CFO och medarbetare.


IFRS 16

Nya regler – leasingavtal likställs med investeringar

Nya IFRS-regler från 2016 innebär att leasingavtal bör likställas med investeringar. Det vill säga att framtida betalningsåtaganden ska redovisas som skuld och bruksvärdet som en tillgång.

Chat
Book demo