Tema: Budgetstyrning

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Budgetering för dig som uppskattar din fritid

Är ni inte helt klara med budgeten för 2020, trots att året redan har börjat? Oroa er inte! Här är några tips om hur man snabbar upp budgetarbetet.

Nyhet: Vitbok för alla ekonomichefer som vill kunna jobba smartare

Vi brukar ju säga att vi är ”ekonomichefens bästa vän” och vi menar det. Nu har vi sammanställt tips och råd från internationella experter om hur du kan göra ett ännu bättre jobb.


6 åtgärder för träffsäkrare prognoser

Prognoser är användbara för mer än budgetprocessen, Investerarna föredrar bolag med trovärdiga prognoser – och banken kommer att kräva det. Realistiska prognoser av framtida utgifter och intäkter är viktig information för bolagets ledning när CFO ska ge input för bolagets strategiska beslut. Här är sex steg som ger högre precision hos dina beräkningar.


Snabbare och mer träffsäker budget

Budgetarbetet för nästa år enklare och snabbare än du tror. Dessutom uppnås högre träffsäkert än någonsin tidigare.


Blixtsnabb budgetprocess: Färdig på några få minuter!

Det minsta man kan förvänta sig av en budget är att de kostnader som helt säkert kommer under året får en plats i budgeten. Verkligheten är emellertid att både privata och offentliga verksamheter har otaliga förpliktelser som de inte har överblick över. Då blir budgetprocessen både resurskrävande och felaktig.


CFO-året har fått 3 nya dagar

Budgetprocesser kan liknas vid omfattande efterforskning: En tidskrävande jakt på ett stort antal detaljer. Smarta företag är däremot bara några knapptryck bort från att hantera kommande års förpliktelser och kostnader. Något som sparar in hela arbetsdagar.


IFRS 16

Nya regler – leasingavtal likställs med investeringar

Nya IFRS-regler från 2016 innebär att leasingavtal bör likställas med investeringar. Det vill säga att framtida betalningsåtaganden ska redovisas som skuld och bruksvärdet som en tillgång.


Gör outsourcing mer lönsamt

Allt fler företag fokuserar på sin kärnverksamhet och outsourcar resten. Den explosiva tillväxten på B2B-marknaden innebär allt fler avtal som undertecknas på alla nivåer i företagen.


Hämta in extra miljoner i slutfresultatet – kom ihåg prisindexet!

För många ramavtal och -kontrakt på 3–5 år eller mer finns det en klausul om årlig justering av priserna i förhållande till prisindex.  

Chat
Book demo