Tema: Avtalsförvaltning

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Översikten du behöver när kostnader måste reduceras snabbt

Utbrottet av Corona medför att framtiden och inkomsterna plötsligt har blivit väldigt osäkra för många företag. För CFO är kontroll över kostnaderna det bästa botemedlet i en osäker siuation. Vi kan snabbt ge dig och ditt företag full översikt när det behövs som mest.

Här är 7 anledningar till varför ni bör se över avtal som förnyas automatiskt

En av våra kunder säger att de är «hyperallergiska» mot avtal som förnyas automatiskt. Men vad är egentligen problemet med den här typen av avtal? Vi kan lista åtminstone sju olika anledningar till varför ni inom företaget bör se över dessa.


Vilka leasingavtal ska anges i balansräkningen?

Är leasingavtalet i praktiken en investering? Här berättar vi om de bedömningsgrunder som avgör om ett hyres-/leasingavtal ska bokföras i balansräkningen eller ej.


Checklista – behöver ni House of Controls lösningar?

House of Control har vuxit kraftigt tack vare sina lösningar för avtalshantering, finansiell leasing och IFRS 16. Hur hittar de rätt produkt för rätt kund?


Följande avdelningar bör prata ihop sig om finansiell leasing

Har ni fler än 50 anställda i Danmark, Sverige eller Norge? I så fall ska leasingavtalen sannolikt räknas som investeringar i redovisningen. Det innebär att alla avdelningar som ingår sådana avtal bör kontakta ekonomiavdelningen.


8 skäl att inte administrera avtal i ett kalkylprogram

Använder ni ett kalkylprogram till att hålla ordning på företagets viktiga avtal? Alla tycker inte att det är en bra idé. Här är åtta problem vi ofta stöter på när vi talar med nya kunder.


Finansiella leasingavtal: Så här ska de hanteras i redovisningen

Jobbar du på ett större företag som använder leasing för att finansiera fordon, maskiner eller inventarier? Ansvarar företaget fullt ut för risken och har full kontroll över leasingobjekten? I så fall bör du läsa detta.Excel – olämpligt för avtalshantering

Vid vissa tillfällen så är Excel ett bra verktyg som tyvärr används för fel uppgift. Kontraktsstyrning, avtalshantering och arkiv är saker som Excel sällan hanterar på ett bra sätt.


Få kontroll innan nya personuppgiftslagen träder i kraft!

Nya personuppgiftslagen träder i kraft i maj 2018. Gör något nu för att undvika höga böter när den nya förordningen blir gällande! Jurister och andra sakkunniga skriver mycket om EU:s nya personuppgiftslag, som träder i kraft i maj 2018. Därför är detta inte en guide till förordningen utan ett bidrag till den praktiska lösningen av en del av de krav som kommer.

Chat
Book demo