Tema: Avtalsförvaltning

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

15 års avtalshantering: Hemligheten bakom House of Controls tillväxt

Vad har stulits i lokalerna? Detta var vad försäkringsbolaget frågade Lasse Sten när han som vd för ett datorföretag anmälde att det hade skett ett inbrott på kontoret i Oslo. Det var just den frågan som ledde fram till att han startade House of Control.

Checklista för inköp av lösning för digital avtalshantering

Fördelarna med digital avtalshantering, även kallat Contract Lifecycle Management, är många. Med rätt verktyg kan du undvika att avtal förnyas automatiskt, slippa onödiga kostnader, få bättre kontroll över framtida åtaganden, påminnelser om omförhandlingar etc. Dessutom blir hanteringen av avtal mindre personberoende, budgetarbetet mindre tidskrävande och det blir lättare att göra bra prognoser.


Bristfällig hantering av avtal försämrar resultatet med nio procent

Vad kostar det att inte få den rabatt som avtalats enligt gällande ramavtal? Vilka summor går förlorade när optioner inte utnyttjas i tid? Hur mycket förlorar ni när ett avtal inte förnyas? För våra kunder är sådana utmaningar den gemensamma nämnare som gör att de börjar använda Complete Control.


Översikten du behöver när kostnader måste reduceras snabbt

Utbrottet av Corona medför att framtiden och inkomsterna plötsligt har blivit väldigt osäkra för många företag. För CFO är kontroll över kostnaderna det bästa botemedlet i en osäker siuation. Vi kan snabbt ge dig och ditt företag full översikt när det behövs som mest.


Här är 7 anledningar till varför ni bör se över avtal som förnyas automatiskt

En av våra kunder säger att de är «hyperallergiska» mot avtal som förnyas automatiskt. Men vad är egentligen problemet med den här typen av avtal? Vi kan lista åtminstone sju olika anledningar till varför ni inom företaget bör se över dessa.


Vilka leasingavtal ska anges i balansräkningen?

Är leasingavtalet i praktiken en investering? Här berättar vi om de bedömningsgrunder som avgör om ett hyres-/leasingavtal ska bokföras i balansräkningen eller ej.


Checklista – behöver ni House of Controls lösningar?

House of Control har vuxit kraftigt tack vare sina lösningar för avtalshantering, finansiell leasing och IFRS 16. Hur hittar de rätt produkt för rätt kund?


Följande avdelningar bör prata ihop sig om finansiell leasing

Har ni fler än 50 anställda i Danmark, Sverige eller Norge? I så fall ska leasingavtalen sannolikt räknas som investeringar i redovisningen. Det innebär att alla avdelningar som ingår sådana avtal bör kontakta ekonomiavdelningen.


8 skäl att inte administrera avtal i ett kalkylprogram

Använder ni ett kalkylprogram till att hålla ordning på företagets viktiga avtal? Alla tycker inte att det är en bra idé. Här är åtta problem vi ofta stöter på när vi talar med nya kunder.


Finansiella leasingavtal: Så här ska de hanteras i redovisningen

Jobbar du på ett större företag som använder leasing för att finansiera fordon, maskiner eller inventarier? Ansvarar företaget fullt ut för risken och har full kontroll över leasingobjekten? I så fall bör du läsa detta.

Chat
Book demo