Tema: Årsbokslut

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Detta innebär IFRS 16 för bolagets resultat

Enligt IFRS 16 ska hyres-/leasingavtal tas upp i balansräkningen. Två revisorer och en forskare har undersökt vilken effekt detta får för börsnoterade bolag i Norge. Här följer en kort sammanfattning.

Revisorn kommer – är årsbokslutet under kontroll?

Efter julefriden kommer revisorn - årsbokslutet är aldrig långt borta när det nya året börjar. Här är tipsen för en snabb förberedelse innan revisorsbesöket. Ledorden är effektiv kontroll av intäkter, kostnader, tillgångar och åtaganden.


Ett smartare årsbokslut

Årsbokslut bör inte vara en arkeologisk utgrävning i arkivet. Resursanvändningen går ner och precisionen går upp när man i stället använder enkla digitala verkyg.

Chat
Book demo