SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

SpareBank 1 – alliansen är ett bank- och produktsamarbete där SpareBank 1-bankerna i Norge samarbetar genom det gemensamma holdingbolaget SpareBank 1 Gruppen AS.

Alliansen hade redan ett verktyg för uppföljning av kontrakt, men önskade ett system som bättre uppfyllde deras behov. De letade efter ett effektivt verktyg för att få en översikt över gemensamma avtal inom alliansen, egna avtal som ingåtts av bolagen/bankerna,
påminnelse om förfallodatum, uppsägningsfrister och bättre kontroll över sina ekonomiska förpliktelser. Efter en anbudsrunda valdes Complete Control.

«När vi är ute hos företagen och presenterar den nya lösningen för kontraktsuppföljning får vi uteslutande positiv feedback. De upplever att den är enkel att använda, ger bra översikt och de ser fler möjligheter än med vanlig arkivering.»

Ronny Lysaker Lehn, Inköpschef  SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

I systemet finns fördefinierade kostnadsnycklar som används för de olika avtalen. Systemet ger fullständig översikt över alla gemensamma avtal och alla juridiska personer kan lokalt få översikt över egna avtal.

«Implementeringsprojektet har gått enligt planerna och det har varit ett väldigt positivt samarbete. När vi kommit med nya önskemål har de alltid bemötts med en vilja att hitta lösningar. Complete Control uppfyller även de stränga säkerhetskraven för hantering av känslig data som finns i bank- och finansvärlden.»

Liv Berit Almli Stubne, Samordnare för elektroniska inköpslösningar, SpareBank 1 Banksamarbeidet DA

Complete Control ger SpareBank 1 – alliansen möjligheten att synliggöra framtida ekonomiska förpliktelser för bolagen/bankerna på grundval av alliansavtalen. Samtidigt synliggörs även framtida ekonomiska förpliktelser som bolagen/bankerna har i enlighet med egna avtal.

 

 

 

 

Har du frågor om våra produkter?

Ring oss på +46 (0)73 400 50 27

... eller fyll i fälten nedanför. En av våra duktiga konsulter kontaktar dig inom 24 timmar för ett samtal utan förpliktelser.

Chat
Book demo