Complete Control

Complete Control är en molnbaserad lösning som ger dig kontroll över avtal, åtaganden och tillgångar

 • Fullständigt personoberoende översikt över avtal
 • Du hämtar snabbt och enkelt alla framtida åtaganden
 • Du får aviseringar för uppsägningar, förnyelser, betalningsfrister m.m.
 • Budgeteringsprocessen förenklas med en fullständig översikt över alla avtalsrelaterade kassaflöden
 • Du kan alltid se vem som förfogar över utrustning och tillgångar
 • Systemet ger värdefulla rapporter som visar reella och bokförda tillgångsvärden
 • Enkel import och export till Excel och PowerPoint
 • Intuitiva funktioner och enkel administration
 • En 100 % webbaserad SaaS-lösning – ingen ny infrastruktur behövs
 • Complete Control finns på 5 språk

Automatiska aviseringar

Aldrig mer röra med avtal!
Ingenting glöms bort

Molnbaserad och lätt att använda

Inget behov av ny infrastruktur
Krypterad, säker kommunikation

Stora besparingar

Eliminerar onödiga kostnader
Förbättrar slutresultatet

Alltid full kontroll

En enklare vardag för både medarbetarna och ekonomichefen!

För både små och stora företag

Complete Control fungerar för företag med allt från 20 till 10 000 medarbetare, med en standardlösning för att möta de flesta behov. För utvidgade och mer avancerade funktioner skräddarsyr vi lösningen med relevanta moduler, så att du får exakt vad du behöver. Klicka på ikonerna nedan för att se de tilläggsfunktioner som finns i de olika modulerna.

Hyra

Att äga och hyra egendom är krävande förvaltning, och det handlar om mycket pengar. Modulen Hyra säkerställer att du får en överblick över alla hyresavtal och ägarförhållanden i samband med företagets fastigheter
Modulen samlar all information vad gäller leasingavtal, prisreglering, bostadstillstånd samt in- och utbetalningar. Och den aviserar om alla tidsfrister, så att du har full kontroll över uppsägningstider och eventuella optionsdatum. Tidsfrister, prisjusteringar, periodiskt underhåll och avtalslängd övervakas och den ansvariga personen meddelas på bestämd tid.

Tillgångar

Modulen Tillgångar ger översikt över all utrustning som företaget förfogar över. Med några enkla knapptryckningar får du en rapport över alla aktiva tillgångar – med andra ord företagets fullständiga inventarieförteckning.

Du kan se vilken typ av utrustning varje enskild medarbetare har och ta reda på om de har utrustning som snart behöver bytas ut samt eventuell underhållshistorik. Modulen omfattar översikt över IT, konst, fordon och annat med högt värde, anskaffningssätt, konstnär, taxeringsdatum, plats, ansvarig m.m.

Utökad avisering

Modulen Utökat aviseringscenter ger möjlighet för skräddarsydd automatisering. Aktiv avisering ligger som grund i Complete Controls standardlösning, men denna modul ger ännu mer avancerade aviseringsinställningar.

Aviseringar kan ställas in på alla typer av avtal och åtaganden, uppföljning av medarbetare, tillgångar, index, projekt m.m. Aviseringar kan anges till exempel för en medarbetares födelsedag eller årsdag, eller om en anställds kompetens går ut (till exempel licens, kurs eller intyg). Med andra ord alla möjliga tidsfrister i företaget där det kan vara användbart och viktigt med automatisk avisering.

 

Integration/SCB

Modulen Integration säkerställer prisjustering av avtalen, med full integration mot SCB. Det gör att kostnader och intäkter kan planeras noggrannare.

Tabeller hämtas från SCB med norska, danska, finska och svenska index tillbaka till 1900. Funktionen sparar tid och ger ett bra faktureringsunderlag. Modulen ger automatisk prisreglering enligt angivet index, och kan även anges med avisering vid prisindexförändringar. Modulen innehåller rapporter i Excel över alla planerade och genomförda ändringar.

HR/Kompetens

Modulen systematiserar HR-dokument och -avtal och ger aviseringar vid behov av uppdaterad kompetens, sjukskrivning, medarbetarsamtal och andra tidsfrister.

Modulen HR/Kompetens ger en prydlig och enkel översikt över de intyg som löper ut, kompetenskrav för att uppfylla en jobbtitel, bilder av medarbetare, unika sökverktyg på kompetensen i företaget, CV-export med valfri information, filbilagor för medarbetare m.m.

Projektledning

Projektmodulen ger möjlighet till effektivare projektledning där både mänskliga resurser och tillgångar beaktas parallellt i planeringen.

Modulen gör det möjligt att allokera medarbetare och tillgångar till ett valt projekt med ”realtidsstatus” som anger om enheten eller personen är ledig. Den ger också en tydlig kostnads- och intäktsbild av projektet, historik om medarbetare och projekt de har varit inblandade i tidigare, projektkalender m.m.

Dokumentcenter

Modulen Dokumentcenter ger dig möjlighet att få en bra överblick över viktig dokumentation. Du kan ladda upp filbilagor i mappstruktur, dela mappar med vissa personer, ge läs- och skrivrättigheter med tidsbestämd åtkomst m.m.

Exempel på olika dokument som kan kopplas till programmet kan vara mötesprotokoll, avtalsmallar, styrelseprotokoll och -dokument, plan- och säkerhetsritningar m.m.

Transaktioner

Modulen Transaktioner är ett unikt verktyg för aktiv förvaltning av företagets avtal. Modulen gör det möjligt att dela upp och systematisera kostnader knutna till avtal och åtaganden efter behov.

Du kan fördela kostnader per avdelning/ bolag, eller enligt företagets kontoplan, definiera olika transaktionskategorier per avtal allt efter behov, införa periodvisa förändringar på belopp, hantera skilda valutor mm. Rapporter fås ut i Excel- eller .pdf format. Rapportfunktionen medger mycket goda sökmöjligheter

 

Valuta

Valuta är en funktion som vi kan aktivera efter behov. Den kan användas om företaget har avtal i flera valutor.

Complete Control synkroniseras dagligen med Riksbanken, vilket innebär att du kan hämta exakta finansiella rapporter om avtal och transaktioner i önskad valuta och i konvertibla översikter.

Labels

Labels är en funktion som vi kan aktivera enligt vad ditt företag har nytta av. Den gör att du på ett enkelt sätt kan märka avtal, tillgångar, medarbetare, projekt m.m.

Du väljer märkning med färg eller text efter behov.

Något av det viktigaste man uppnår med Complete Control är personoberoende vad gäller avtal och åtaganden. Avtal på uppdrag av ett företag ingås på många nivåer av olika personer. Det krävs inte många medarbetare för att det ska bli svårt att behålla översikten – särskilt om personerna som ingått avtalen är sjukskrivna, har bytt jobb eller slutat.

Vet du svaret?

Ett stort antal svenska företag kan inte svara på dessa frågor.

 • Hur många avtal har ditt företag egentligen ingått?
 • Vilka är de resterande åtagandena i dessa avtal?
 • Hur länge löper avtalen?
 • När måste de eventuellt sägas upp för att undvika oönskad förnyelse?
 • Hur stort är det utgående kassaflödet för företagets avtal de kommande 12 månaderna?
 • Finns det rutiner på plats om någon slutar?
 • Kan du lätt uppge värde och serienummer på IT-utrustning som försvinner, stjäls eller tappas bort?

Om detta gäller även för ditt företag kan det vara en mycket bra idé med en översyn!

Andra produkter

Har du frågor om våra produkter?

Ring oss på +46 (0)73 400 50 27

... eller fyll i fälten nedanför. En av våra duktiga konsulter kontaktar dig inom 24 timmar för ett samtal utan förpliktelser.

Chat
Book demo