Aktuellt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

15 års avtalshantering: Hemligheten bakom House of Controls tillväxt

Vad har stulits i lokalerna? Detta var vad försäkringsbolaget frågade Lasse Sten när han som vd för ett datorföretag anmälde att det hade skett ett inbrott på kontoret i Oslo. Det var just den frågan som ledde fram till att han startade House of Control.

Checklista för inköp av lösning för digital avtalshantering

Fördelarna med digital avtalshantering, även kallat Contract Lifecycle Management, är många. Med rätt verktyg kan du undvika att avtal förnyas automatiskt, slippa onödiga kostnader, få bättre kontroll över framtida åtaganden, påminnelser om omförhandlingar etc. Dessutom blir hanteringen av avtal mindre personberoende, budgetarbetet mindre tidskrävande och det blir lättare att göra bra prognoser.


Bristfällig hantering av avtal försämrar resultatet med nio procent

Vad kostar det att inte få den rabatt som avtalats enligt gällande ramavtal? Vilka summor går förlorade när optioner inte utnyttjas i tid? Hur mycket förlorar ni när ett avtal inte förnyas? För våra kunder är sådana utmaningar den gemensamma nämnare som gör att de börjar använda Complete Control.


Nyhet: Intelligent och snabb inläsning av avtal

Nyhet! Den nya modulen Advanced Contract Reader (ACR) från House of Control. Med den här avancerade OCR-läsaren kan du dra full nytta av maskinlärning vid avtalshantering. Modulen läser snabbt, enkelt och korrekt in dina avtal i systemet.


CFO från 07 Media om Complete Control: - Har allt som kan förväntas av ett verktyg för avtalshantering

De flesta företag i Oslo-regionen som har behov av skyltar, mässmateriel, trycksaker och digital synlighet känner till 07 Media. Företaget med över 220 medarbetare etablerades år 2007 och är uppbyggt runt flera ledande verksamheter innanför marknadsföring, publicering, grafisk produktion och design. Huvudkontoret ligger i Oslo med lokalkontor i Kristiansand och Aurskog.


Digital Signatur – när du och kunderna håller hjulen rullande hemifrån

Vi har upplevt det själva de sista veckorna och vi hör det hela tiden från kunderna: Det fungerar egentligen väldigt bra att jobba hemifrån. Telefon, sociala medier, fildelning, videokonferenser … När de digitala möjligheterna kombineras med den ansvarskänsla som de nordiska medarbetarna har, får vi en försmak på det som länge förutspåtts att bli morgondagens arbetsformer.


6 TILLTAG FÖR ATT REDUCERA PERSONBEROENDE

Typiskt för Norden: Enkelt och effektivt, baserat på tillit till kompetenta, självständiga och ansvarsfulla medarbetare. Baksidan av medaljen: Hög grad av personberoende. Här är sex tilltag som reducerar personberoendet.


Översikten du behöver när kostnader måste reduceras snabbt

Utbrottet av Corona medför att framtiden och inkomsterna plötsligt har blivit väldigt osäkra för många företag. För CFO är kontroll över kostnaderna det bästa botemedlet i en osäker siuation. Vi kan snabbt ge dig och ditt företag full översikt när det behövs som mest.


De okända och positiva miljönyheterna

2020-talet blir viktigt för jordens framtid och näringslivets råvaru- och energiförbrukning kommer att bevakas noga. Lyckligtvis finns det redan många positiva tecken.


Köpa eller leasa utrustning? Det här bör du tänka på!

Hur ser egentligen «total cost of ownership» ut om ni väljer att leasa i stället för att köpa? Vad som är mest fördelaktigt beror på vilket företag som frågar. Det här bör du tänka på innan du bestämmer dig.

Chat
Book demo