Aktuellt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Oppfølging av inntektene

Årets användartrend 2018: Full kontroll på intäkterna

Ramavtal, abonnemang, löpande avtal, retainer. Fasta intäkter har många namn - och ännu flera fördelar. De smartaste har ett robust system för att följa upp avtalen, inkluderat att prisjustera dem. Styr dina intäkter och få ut mesta möjliga av dina kontrakt!


Revisorn kommer – är årsbokslutet under kontroll?

Efter julefriden kommer revisorn - årsbokslutet är aldrig långt borta när det nya året börjar. Här är tipsen för en snabb förberedelse innan revisorsbesöket. Ledorden är effektiv kontroll av intäkter, kostnader, tillgångar och åtaganden.


IFRS 16

Omfattande implementering: Ingen tid att förlora med IFRS 16

Med IFRS 16 måste CFO i praktiken ha full kontroll över företagets samtliga hyresavtal. Tiden håller på att löpa ut för de företag som inte påbörjat förberedelserna för IFRS 16 -den nya redovisningsstandarden för hyresavtal. Införandet skapar i de flesta fall betydande företagsmässiga, praktiska och teoretiska utmaningar för CFO och medarbetare.


Så botade Brandsdal sin ”allergi” mot automatiska avtalsförlängningar

Mode- och kosmetikkoncernen Brandsdal är ”hyperallergisk” mot avtal som förlängs automatiskt. Tack vare lösningen Complete Control slinker inte ett enda avtal igenom obemärkt – i en koncern med 800 miljoner i omsättning och 200 anställda.


Tack till alla er som bidrog till att 2018 blev ett rekordår för oss!

Efter ett mycket bra 2017 blev 2018 ett ännu bättre år för House of Control (HoC). Och utsikterna inför 2019 är ännu ljusare, bland annat tack vare att Skandinavien har varit en perfekt testmarknad för vår produktutveckling.


8 skäl att inte administrera avtal i ett kalkylprogram

Använder ni ett kalkylprogram till att hålla ordning på företagets viktiga avtal? Alla tycker inte att det är en bra idé. Här är åtta problem vi ofta stöter på när vi talar med nya kunder.


Full överblick över samtliga avtal i fem bolag

Med flexibla och fina väggar skapar Modulvegger AS ordning på Norges kontor. Läs om hur de skapade ordning i koncernens djungel av avtal.


Budgetera för tillväxt!

Har ni tillräcklig likviditet för att finansiera planerade nyanställningar i augusti 2019? För att besvara frågan behöver du göra en budget – och ha full kontroll på alla intäkter och utgifter.


Finansiella leasingavtal: Så här ska de hanteras i redovisningen

Jobbar du på ett större företag som använder leasing för att finansiera fordon, maskiner eller inventarier? Ansvarar företaget fullt ut för risken och har full kontroll över leasingobjekten? I så fall bör du läsa detta.


Så får Sparebanken Vest ökad kontroll

Med cirka 500 registrerade avtal upplever Sparebanken Vest att Complete Control bidrar till att bringa ordning.


6 åtgärder för träffsäkrare prognoser

Prognoser är användbara för mer än budgetprocessen, Investerarna föredrar bolag med trovärdiga prognoser – och banken kommer att kräva det. Här är sex steg som ger högre precision hos dina beräkningar.


Fördubblad försäljning under 2018, ökning av bemanningen med 50 procent under 2019

House of Control har tredubblat värdet på sin kundportfölj under de senaste tre åren. Från 2017 till 2018 har försäljningen fördubblats. Tillväxten fortsätter och under 2019 kommer bolaget att öka antalet anställda från 60 till 90.


Det finns många där ute som tycker att IFRS är en enkel match, säger House of Controls IFRS-ansvarige

Stämningen är god på ekonomiavdelningarna runtom i Norden. De har nämligen insett att arbetet med IFRS-16 går snabbt och lätt bara man har rätt verktyg. Vår kollega Kathrine Resch-Knudsen har besökt många av dem och berättar att stressnivån har minskat snabbt.

Chat
Book demo