Nyhet: Vitbok för alla ekonomichefer som vill kunna jobba smartare

Vi brukar ju säga att vi är ”ekonomichefens bästa vän” och vi menar det. Nu har vi sammanställt tips och råd från internationella experter om hur du kan göra ett ännu bättre jobb.

Vad bör du göra de första hundra dagarna som CFO? Vilka är experternas bästa karriärtips till en ambitiös CFO? Hur kan du påskynda budgetarbetet och samtidigt förbättra precisionen i prognoserna?

Vi har studerat mängder med rapporter om hur man kan bli en bättre ekonomichef. Och vi har frågat hundratals ekonomichefer om hur de löser större och mindre utmaningar i det dagliga arbetet.

Det har vi gjort eftersom ekonomichefen är en av de viktigaste beslutsfattarna hos våra kunder och den som har mest att vinna på att använda våra lösningar: Mindre stress, snabbare rapportering, enklare budgetering.

Vi vet att arbetet som CFO är krävande, både vad gäller tidspress och ansvar. Rapportering, överblick, regelefterlevnad, budgetarbete och kostnadskontroll är arbetsuppgifter som kräver både uthållighet och noggrannhet. Den gemensamma nämnaren för de verktyg vi har utvecklat är att de hjälper ekonomichefen att lösa sina uppgifter och tillgodoser alla krav på ett smartare sätt.

Att säga att man är ekonomichefens bästa vän förpliktar och vi vill gärna dela med oss av den kunskap och de erfarenheter vi har samlat på oss under de senaste åren. Här är några av rubrikerna i vitboken:

● Guide till de första 100 dagarna som CFO
● 10 karriärtips till en ambitiös CFO
● Ett snabbare och mer träffsäkert budgetarbete
● 6 tips om hur du kan öka träffsäkerheten i prognoserna
● Kriterier för leasingavtal som ska införas i balansräkningen
● De 3 största utmaningarna när du tecknar ramavtal

Klicka här för att få vår vitbok!