10 karriärtips till en ambitiös CFO

Nyfikenhet, personlig utveckling, utnyttjande av teknologin… En CFO som strävar uppåt och framåt måste kämpa på många fronter. En internationell CFO-expert ger dig sina bästa tips.

Vem behöver du vara, vad behöver du veta och vad behöver du göra för att ta dig till toppen som CFO? Detta är en fråga som alltid intresserat författaren Sally Percy. Hon är internationell expert på CFO-rollen. I boken ”Reach the Top in Finance: The Ambitious Accountant’s Guide to Career Success” ger hon läsaren sina bästa tips för karriärutveckling.

Efter att ha studerat boken anser det internationella revisions- och rådgivningsföretaget EY att följande tio tips är mest centrala:

1. Var nyfiken
Värdefull och uppdaterad marknadskännedom är inträdesbiljetten till strategidiskussioner och viktiga möten i bolagets styrelse och ledning. Läs, lyssna och fråga så mycket som möjligt för att öka dina kunskaper. Följ med vad som händer internt och externt inom branschen. Eftersträva även att hålla dig informerad om kunderna och leverantörerna och deras branscher.

2. Investera i din personliga utveckling
Ingen blir CFO utan att vara beredd att utmana sig själv. Så se det som en poäng att verka utanför din komfortzon: Delta på konferenser om ny teknik, delta i tvärfunktionella projekt och ta initiativ för att skaffa erfarenhet även utanför ekonomiområdet.

3. Lär dig att påverka
Du befinner dig inte allra högst uppe bland beslutsfattarna, men dina uppfattningar och råd kan vara viktiga för både CEO och styrelsen. På vilket sätt låter sig toppcheferna och styrelseledamöterna påverkas? Ta reda på hur du ska kommunicera för att vinna deras gehör och glöm inte att bygga upp goda relationer bland andra opinionsbildare inom organisationen.

4. Var en vän med stark karaktär
Stöd CEO utåt sett men ha modet att utmana på tu man hand. För att vinna högsta chefens förtroende måste du också visa att du ser längre än enbart till siffrorna, och inte minst att du har förmågan att kunna tänka på företagets utveckling i ett långsiktigt perspektiv.

5. Utnyttja dina expertkunskaper
Visa vd:n att du verkligen behärskar rapportering. I detta ingår att förklara för honom eller henne vad talen verkligen betyder och på vilket sätt olika beslut kan påverka räkenskaperna i framtiden.

6. Var en vän av ny teknik
Robotar, automatisering, dataanalyser, artificiell intelligens … Vi ställs hela tiden inför nya begrepp och ny teknik som kan göra dig effektivare och mer kompetent i ditt yrke. Använd dessa verktyg för att öka dina expertkunskaper. Har du exempelvis total, effektiv kontroll över bolagets alla löpande avtal och förpliktelser?

7. Bygg ditt eget team
Ingen lyckas ensam. Om du ska lyckas som finansdirektör måste du visa din chef och styrelsen att du vet hur du rekryterar, motiverar och utvecklar dem som har bäst förutsättningar.

8. Skapa viktiga kontakter även utanför den egna organisationen
Även om du inte aktivt söker jobb just nu är det alltid bra att hålla ögonen öppna efter karriärmöjligheter även utanför den egna organisationen. Rekryteringsbyråer är bra kontakter som i många fall kan hjälpa dig att hitta möjligheter som du inte ens anade att de kunde dyka upp.

9. Jaga inte efter fina titlar
Den organisation som du arbetar för, den erfarenhet du skaffar dig och de kunskaper du förvärvar är långt viktigare än en fin titel. Använd de första tio åren av din karriär till att medvetet bygga upp en bred erfarenhetsbas som kan ligga till grund för din framtida karriär.

10. Nätverk, nätverk, nätverk
När åt du lunch med en tidigare kollega senast? Hur ofta deltar du vid yrkeskonferenser och branschträffar? De föregående nio råden utgör en bra grund för din långsiktiga karriärutveckling, och detta förstärker du ytterligare genom att träffa människor i olika sammanhang. Ju synligare du är, desto större är sannolikheten att du blir uppmärksammad.

Vi på House of Control menar allvar när vi säger att vi är CFO:s bästa vän. Med våra verktyg frigör vi tid för rapportering. Dessutom kan du känna dig säkrare på att de siffror du presenterar är mer korrekta. Ta kontakt med oss idag för att få veta mer om hur du kan ta full kontroll över bolagets avtal, förpliktelser och löpande intäkter – och vår modul för snabb och korrekt hantering av kraven enligt IFRS 16!