Så får Sparebanken Vest ökad kontroll

Med cirka 500 registrerade avtal upplever Sparebanken Vest att Complete Control bidrar till att bringa ordning.

Sparebanken Vest är ett komplett finanshus för mer än 250 000 privat- och företagskunder. Detta gör dem till landets tredje största sparbank. Med huvudkontor i Bergen spelar banken en central roll i en stor del av värdeskapandet på Vestlandet.

Full kontroll på 500 avtal
– Vi är 600 anställda och har ca 500 avtal med en rad underleverantörer – leverantörer av IT-system, konsulttjänster, facility service, resebyråer, blomsteraffärer etc. Med det elektroniska arkiv som ligger integrerat i Complete Control har vi alla avtal samlade på ett ställe.

Andersen berättar att detta ger Sparebanken Vest flera fördelar.

– Med ett centralt elektroniskt arkiv för alla avtal kan vi minska de risker som finns med att en nyckelperson sitter inne med alla uppgifter om förvaltningen av avtalen, bl.a. genom att det gör det möjligt att systematiskt skicka ut påminnelser. Systemet ger oss också bättre översikt över leverantörsportföljen inom de olika tjänsteområdena, vilket ger oss möjlighet att optimera antalet leverantörer och avtalsvillkoren med dem.

Påminnelsesystem
Banken har sett att systemet ger möjlighet till kostnadsbesparingar. Påminnelserutinerna som har anpassats till bankens leverantörsportfölj har säkerställt detta.

Med Complete Control blir alla hos Sparebanken Vest som har undertecknat avtal varslade när ett avtal håller på att löpa ut. På så sätt får de och andra intressenter tid att sätta sig ned och göra en bedömning av om det fortsättningsvis finns behov av den aktuella leveransen.

Särskilt inom IT-området har vi sett att påminnelserna har lett till besparingar.
Påminnelserna går ut till flera anställda och gör också att banken kan minska riskerna med nyckelpersoner internt.