Det finns många där ute som tycker att IFRS är en enkel match, säger House of Controls IFRS-ansvarige

Stämningen är god på ekonomiavdelningarna runtom i Norden. De har nämligen insett att arbetet med IFRS-16 går snabbt och lätt bara man har rätt verktyg. Vår kollega Kathrine Resch-Knudsen har besökt många av dem och berättar att stressnivån har minskat snabbt.

När du besöker börsnoterade företag och andra som tillämpar IFRS, hur långt har de kommit i förberedelserna inför övergången till IFRS 16?

Hur långt företagen har hunnit varierar kraftigt, vilket inte är så underligt med tanke på att det finns hundratals börsnoterade företag i Norden. Några av dem arbetar fortfarande med att samla in och/eller skaffa sig en överblick över mängden avtal hos sina avdelningar och dotterföretag runt om i världen. Andra har redan rapporterat hur detta kommer att påverka balansräkningen för ägarna. De företag som använder vår lösning har redan hittat och registrerat sina avtal i lösningen, så för dem återstår endast IFRS 16-klassificeringen.

De nya reglerna tycks medföra en hel del extra arbete för ekonomiavdelningen, CFO och controllern. Vad är din uppfattning om läget bland företagen?

Den frågan känns lite lustig, för stämningen är faktiskt ganska bra. Efter att ha varit ute hos kunderna och hjälpt till med uppstarten av vår lösning är i alla fall mina erfarenheter uteslutande positiva.

Mitt intryck är att den goda stämningen till stor del beror på att CFO och ekonomiavdelningen är överens om vilken systemleverantör de ska använda.

I samband med uppstarten rekommenderar vi att vi håller en workshop där vi tillsammans registrerar avtalen i systemet. Samtidigt tar vi upp vilka frågor som bör diskuteras med företagets revisor. Dessa möten är informella och väldigt trevliga, och – ja – det är en bra och avspänd atmosfär.

I vilken utsträckning behandlar ekonomiavdelningarna hyres- och leasingavtalen centralt?

Det beror helt på hur företaget är organiserat. Hos några företag finns avtalen ute på de olika avdelningarna eller i andra länder. På andra företag administreras de största och viktigaste avtalen centralt. Vissa företag har beslutat att de olika avdelningarna ska registrera och IFRS-klassificera avtalen själva, medan andra sköter detta centralt på den nordiska ekonomiavdelningen.

Hur ser CFO:erna på funktionerna i House of Controls IFRS 16-modul?

Mitt intryck är att alla som jobbar med IFRS 16-modulen tycker att den är enkel och användarvänlig. De som inte har använt Complete Control, vår mer kända lösning, sedan tidigare blir också överraskade över hur mycket man kan åstadkomma med den.

Till slut, det finns flera övergångsregler och beräkningsmetoder. Vilka är de vanligaste?

Den modifierade retroaktiva tillämpningen är definitivt vanligast. Här har man också möjlighet att för varje enskilt avtal välja om man ska inräkna nyttjanderätten till balansvärdet, som om IFRS 16 implementerades vid tidpunkten för avtalets ingående, eller till samma värde som hyres-/leasingåtagandet vid tidpunkten för övergången. Min erfarenhet är att många vill kunna simulera effekten av de två alternativen, vilket man kan göra i vår lösning.