Hur man klarar sig utan de oersättliga

Enkelt och effektivt, baserat på förtroende för kompetenta, självständiga och ansvarsmedvetna medarbetare. Det är Norden i ett nötskal Men medaljen har en baksida: Hög grad av personberoende. Det kan ni göra något åt – med en nordisk lösning.

 

Läs mer om detta i den här artikeln: Det finns goda skäl att tro att personberoendet ökar. Ditt företag kan med några enkla grepp minska personberoendet – genom åtgärder som även ger positiva bieffekter när det gäller kontroll, likviditet och lönsamhet.

 

Ökar eller minskar personberoendet inom nordiska företag? Vi skulle gärna ha sett att det fanns någon studie om detta, men i brist på det vill vi påpeka följande:

 

 • Nordiska företag är generellt mycket effektiva, tar snabbt till sig ny teknik, har medarbetare med stor ansvarskänsla och ett inneboende motstånd mot byråkratisering.
 • Inom den nordiska affärskulturen, som i högre grad än på andra ställen baseras på förtroende för enskilda personer med hög kompetens, delegeras relativt stora beslut och ansvar nedåt i organisationen.
 • På en marknad med internationella konkurrenter, som i allt högre grad tar sig in i tidigare skyddade branscher, krävs ökad produktion med allt färre manår.
 • Lean-processer och automatisering (robotisering) bidrar till en radikal förbättring av effektiviteten – och till att endast ett fåtal personer ansvarar för större processer.

 

Vi inom House of Control tror att dessa faktorer var för sig leder till ökat beroende av enskilda personer. Detta är i många avseenden medaljens baksida när det gäller arbetslivet och företagskulturen i Sverige, Danmark och Norge.

 

I praktiken märker vi konsekvenserna av detta när en medarbetare slutar på företaget. Och när någon slutar plötsligt och/eller om ni inte skiljs åt som vänner tenderar problemen att öka, särskilt i verksamheter som inte har så många inarbetade kontrollrutiner.

 

Ni har sannolikt upplevt följande: När en person som slutar på företaget har ansvarat för viktiga moment som gäller styrning och kontroll och rutinerna för detta finns i personens huvud – eller i ett Excel-blad som bara personen förstår – läggs frustrerande mycket tid ned på ”återställande”, vilket ökar de kostnader som kan kopplas till avtal och förpliktelser som den berörda personen ingått för verksamhetens räkning.

 

Tidsåtgång, kostnader, frustration … Den här typen av problemställningar kan vara kopplade till en lång rad avtal och förpliktelser:

 

 • Leasingavtal för bilar och datautrustning
 • Hyresavtal
 • Löpande avtal med fasta arvoden månadsvis
 • Medlemskap hos motionsanläggningar

 

Listan bara fortsätter. Den gemensamma nämnaren är löpande förpliktelser och kostnader, många gånger med automatisk förlängning. Det handlar ofta om avtal som verksamheten har liten nytta av eller som inte används korrekt efter det att en nyckelperson slutar.

 

Så bör det inte vara, och så måste det heller inte vara. Vi har nämligen en nordisk lösning som utvecklats för att undvika sådana här dåliga erfarenheter av att ha tappat kontrollen. Detta är en användarvänlig och smart lösning som snabbt betalar sig och som innebär att verksamheten kan skaffa sig full kontroll.

 

Complete Control, som lösningen heter, är en molnbaserat tjänst som ger dig kontroll över avtal, förpliktelser och tillgångar:

 

 • Fullständigt personoberoende översikt över avtal
 • Du hämtar snabbt och enkelt alla framtida åtaganden
 • Du får aviseringar för uppsägningar, förnyelser, betalningsfrister m.m.
 • Budgeteringsprocessen förenklas med en fullständig översikt över alla avtalsrelaterade kassaflöden
 • Du kan alltid se vem som förfogar över utrustning och tillgångar
 • Systemet ger värdefulla rapporter som visar reella och bokförda tillgångsvärden
 • Enkel import och export till Excel och PowerPoint
 • Intuitiva funktioner och enkel administration
 • En 100 % webbaserad SaaS-lösning – ingen ny infrastruktur behövs
 • Complete Control finns på 5 språk

 

Gör dig beredd att få slut på personberoendet i ditt företag!

 

Boka en demo i dag!