Full kontroll på avtal = ekonomisk tillväxt!

Entreprenör och grundaren Lasse Sten i House of Control, har utvecklat ett verktyg som alla företag behöver för att få bättre kontroll över sin likviditet.

När företaget anställer och investerar för att nå framtidig tillväxt ökar risken, och företaget blir mer sårbart. När företaget växer blir det viktigare med god likviditetshantering och ett lågt rörelsekapital.

– Utmaningen för mindre företag i väkst är att det fasttas professionell ekonomisk kompetens internt i företaget. Men behovet av sund ekonomisk förvaltning försvinner inte av den anledningen, säger Lasse Sten, VD för House of Control och entreprenör.

En produkt som ger en unik översikt – Skapat av grundare för grundare

Tillsammans med kollegorna på House of Control utvecklade han ett verktyg som han redan då önskade var tilgjengelig. Verktyget heter Complete Control – en molnbaserad lösning som ger dig kontroll över avtal, åtaganden och tillgångar.

– Med vårt verktyg får du en snabb och korrekt översikt över alla framtida utgifter som har med företagets olika åtaganden att göra. För det första ger det företaget lysande kontroll över likviditeten och för det andra får du möjligheten att dra ner på avgifter som företaget inte behöver, säger Sten.

Tips för bättre likviditetsstyrning

  • Dra ner på lagret
  • Fakturera snabbare
  • Få kunder att betala innan förfallodatum
  • Skaffa bättre leverantörsvillkor
  • Bli bättre på att utnyttja avtalen!

Kostnader behövs alltid för att ge starkare intäkter, men verkligheten är sällan lika god som teorin. När organisationen i stort inte känner till företagets alla avtal blir det svårt att utnyttja möjligheterna i dem. Med Complete Control kan alla ha koll på företagets alla avtal.

– Företag som ska växa måste utnyttja sina avtal maximalt. Om du vill använda ramavtal och riktade insatser för att nå starkare resultat finns det inget annat sätt än ett strukturerat och automatiserat system för kontrakthantering, säger Sten.