De tre största utmaningarna med ramavtal

I regel är både säljaren och köparen nöjda när de har ingått ett ramavtal. Erfarenheten visar dock att bara en liten del av de befintliga ramavtalen används på avsett sätt. Det finns tre huvudsakliga utmaningar med ramavtal man måste vara medveten om:

  1. Alltför många ramverk.
    Ofta har ett företag tecknat ramavtal med många olika leverantörer och olika personer har varit inblandade i de olika avtalen. Dessutom går ramavtal in i varandra eller överlappar varandra helt eller delvis. Eftersom ramavtal normalt ger de största rabatterna vid användning kommer köparen spendera för mycket pengar när till exempel 10 olika ramavtal bara används till 20 %. Det är naturligtvis mer lönsamt att ett av avtalen utnyttjas fullt ut.
  2. Ramavtal används inte av organisationen.
    Anledningen till det är oftast att de helt enkelt inte är synliga eller tillgängliga för mellanchefer, avdelningschefer eller chefer på andra orter. Avtalen kan ligga ”gömda” på enskilda medarbetares datorer, i Sharepoint-filer eller mappar.
  3. Uppföljningen glöms bort eller förbises.
    Man förväntar sig att ramavtal följs upp av säljaren, och att han eller hon ser till att nya beställningar och förnyelser inom ramavtalet ger förväntad rabatt eller bonus. Vi förväntar oss som köpare att automatiskt få aviseringar när vi har tjänat in bonus och nya fördelar. Men så är det tyvärr inte alltid under en hektisk vardag i praktiken. Köparen måste själv följa upp affären, och här kan en liten insats ha stor inverkan på slutresultatet.

Om du vill använda ramavtal och målinriktad insats för att öka slutresultatet finns det ingen annan väg än att inrätta ett strukturerat, automatiserat system för avtalshantering. Boka en demo med oss i dag!