Omfattande implementering: Ingen tid att förlora med IFRS 16

Med IFRS 16 måste CFO i praktiken ha full kontroll över företagets samtliga hyresavtal. Tiden håller på att löpa ut för de företag som inte påbörjat förberedelserna för IFRS 16 -den nya redovisningsstandarden för hyresavtal. Införandet skapar i de flesta fall betydande företagsmässiga, praktiska och teoretiska utmaningar för CFO och medarbetare.

När hyresavtalen hamnar i balansräkningen och behandlingen i bokslutet ändras kommer viktiga ekonomiska nyckeltal som EBITA, EPS och nettoskuld att ändras. Detta kan potentiellt komma att påverka lånevillkor i banken, interna bonusprogram, uppköpsbeslut och förmåga till utdelning.

IFRS 16

Praktisk lösning för IFRS 16 rapportering

På House of Control fokuserar vi i första hand på det praktiska införandet för våra kundföretag. Från vårt eget nätverk av  kunder, revisorer, redovisningskonsulter och andra har vi följande erfarenheter att förmedla:

  • Få företag har centrala, effektiva och tillfredställande system och processer för att klara av de nya kraven.
  • Det är en stor praktisk utmaning att samla in data om existerande hyresavtal, och innebär ofta ett manuell, tidskrävande och föga tillförlitligt arbete. Inte minst för att avtal ofta finns på olika delar av- och nivåer inom organisationen.
  • Många hyresavtal blir redovisade baserat på fakturor från leverantörer och det saknas ofta bra system för att registrera framtida åtaganden och andra väsentlig data kopplat till avtalen.
  • Många ERP-systemleverantörer har varit sena med att erbjuda moduler som kan hantera den nya standarden på ett framtidssäkrat sätt.
  • Därför sliter landets ekonomiavdelningar med estimat och värdering av existerande hyresavtal.

För alla dessa problem har vi en god nyhet.  House of Control har lanserat en ny lösning för IFRS 16. Lösningen kan användas oberoende av företagets ERP-system. Det täcker alla releventa förhållanden, såsom övergångsregler, informationskrav, beräkning ar av bruksrätt hyresåtaganden och hyresbetalningar.

Detta är en lösning som ger CFO full kontroll över företagets samlade hyresåtaganden och effektiva och precisa rapporter för arbetet att uppfylla IFRS- kraven.

HoC IFRS 16 Guide (PDF)

 

Vill du veta mer om den nya lösningen? Boka en demo här!