Nya regler – leasingavtal likställs med investeringar

Nya IFRS-regler från 2016 innebär att leasingavtal bör likställas med investeringar. Det vill säga att framtida betalningsåtaganden ska redovisas som skuld och bruksvärdet som en tillgång. Leasingavtal ger nu samma nyttjanderätt till tillgångar som en investering, men utan att behöva skaffa kapital för investeringar.

”Att kunna leasa istället för att investera har varit vägen in på marknaden för både små och stora företag. Leasing av flygplan används till exempel i stor utsträckning av Norwegian. Kunskap om IFRS är inte kärnkompetensen på House of Control. Men våra lösningar gör mer än halva jobbet för företag som vill rapportera enligt det som verkar bli gällande IFRS-standard.”

Lasse Sten, grundare och VD på House of Control

Leasingavtalen ger samtidigt samma framtida åtaganden och kostnader som ett banklån, utan att man äger den aktuella tillgången eller har lånat för att anskaffa den. Många skulle därför säga att det är på tiden att IFRS kräver att företagens balansräkning speglar att ett leasingavtal ger definierade rättigheter och åtaganden i många år framöver – för något som i praktiken är som en tillgång. Detta är en regeländring som gäller börsnoterade företag och andra stora företag som har valt att redovisa enligt IFRS.