Översikt skapar tillit och höjer priset vid försäljning av företag

Vägen till en investerares betalningsvilja är asfalterad med tillit om att investeringen betalar sig. När kostnadsbilden skyms är det svårt för investerare att se att uppköpet kommer att bli en framgång. Priset på många lovande företag har minskat på grund av att bristande översikt skapar osäkerhet. Orsaken är ofta enkel: När det finns mer röra i systemet än system i röran resulterar det i en dålig due diligence.

Många har upplevt att det erbjudna priset på företaget har varit överraskande lågt jämfört med grundarnas och ägarnas förväntning. Hur mycket ett företag är värt beror på tillit. Men hur skapar man tillit – och med den värden för säljaren? House of Controls lösning ger fullständig översikt över företagets totala åtaganden. Detta hjälper allt fler styrelser som förbereder försäljningen av hela eller delar av verksamheten.

”Som investerare har jag mött extremt solida företag med innovativa tekniska lösningar och lovande framtidsutsikter, men med grundläggande brist på kontroll över framtida åtaganden. Sådant bryter ner all tillit. Vi har ännu inte sett att ordning och kontroll sänker värdet på ett företag, och det kommer förmodligen aldrig att hända. Oftare återser vi framgångsrika företagssäljare på näringslivssidan i tidningen ett par år efter det att vi hjälpt dem komma igång med Complete Control.”

Thorstein Berg, styrelseordförande på House of Control