Gör outsourcing mer lönsamt

Allt fler företag fokuserar på sin kärnverksamhet och outsourcar resten. Den explosiva tillväxten på B2B-marknaden innebär allt fler avtal som undertecknas på alla nivåer i företagen. Verkligheten är mycket ofta den att företagen saknar den översikt som ägarna förväntar sig. Den typiska situationen är automatisk förlängning av fleråriga avtal som ingåtts av tidigare anställda. Ingen visste om avtalet eftersom ingen använde sig av det.

Baksidan av medaljen med outsourcing

De senaste tjugo åren har företagen en starkare fokus på sin kärnkompetens. Varje enskilt företag gör det som de kan bäst, resten av tjänsterna köps in från underleverantörer. Idag leasas datorutrustning och produktionsmedel, nästan ingen äger de fastigheter de använder – till och med växterna på kontoret hyrs in med vattning och vård. Baksidan av medaljen är en explosiv tillväxt i avtal mellan företag. Lägg sedan till att det är slut på de tider då endast ett fåtal tecknar avtal på uppdrag av företaget. Resultatet blir en onödig och dyr röra. Det är synd när vinsten vid outsourcing försvinner i avsaknad av avtalskontroll.

”Låt mig understryka att vi inte på något sätt är motståndare till underleverantörer. Men vi är anhängare av kontroll. Våra kunder upplever inte bara besparingar utan också förbättrat utnyttjande av de många bra avtal och tillgångar som de har. Det blir lite som en befälhavare för ett krigsskepp: Full slagkraft förutsätter att man vet vilket vapen fartyget har ombord.”

Lasse Sten, grundare och VD på House of Control