Hämta in extra miljoner i slutfresultatet – kom ihåg prisindexet!

För många ramavtal och -kontrakt på 3–5 år eller mer finns det en klausul om årlig justering av priserna i förhållande till prisindex.  Tanken är naturligtvis att se till att neutralisera effekten av inflation, och en sådan klausul är normalt naturlig och acceptabel för de flesta kunder. Men vad som ofta händer i verkligheten är att många företag glömmer att göra denna justering. Det är jäktigt för de flesta, och medarbetare som hade ansvaret för detta kan ha bytt jobb eller slutat. Delvis glömmer man att göra beräkningar för justering i rätt tid, och delvis vet man inte alltid hur det ska göras på rätt sätt. Det allra viktigaste är att man inte anger priserna i ERP-/faktureringssystemet.

Complete Control-modulen Integration säkerställer prisjustering av avtalen, med full integration mot SCB. Detta betyder att du aldrig missar en viktig inkomstkälla som redan finns i kundavtalen.